VW store kjøretøyer 2

VW og VAG konsernet har blitt store aktører innen det meste som har med bil, lastebil og busser og gjøre. Riktig satsing har medført til mange oppkjøp av andre merker og utgjør nå en god andel av markedet på disse produktene. De har også blitt store på den finansielle siden samt mange underfirmaer som logistikk, marine produkter og industri. Med andre ord ett multinasjonalt selskap i stor størrelse.

Scania

Scania

Det Svenske selskapet Scania har de også kjøpt seg godt opp i og eier sammen med MAN 100 % av.Selskapet har røtter tilbake til 1890 tallet og selskapet Vabis som drev på med jernbane vogn produksjon og selskapet Scania som da drev på med biler, lastebiler og motorer. De slo seg sammen i 1900 tallet og tok da navnet AB Scania Vabis. Selskapet klarte å markere seg godt innen disse produktene og vart snart kjent utenfor Sveriges grenser. Det ble også startet opp en fabrikk i Sør Amerika som hovedsakelig produserte lastebiler på 1950 tallet. De fusjonerte en periode med Saab og endret navnet da til Saab Scania men Saab delen ble solgt ut til General motor og de gikk tilbake til kun Scania navnet etter rundt 20 år. Det var ikke bare lastebiler de hadde suksess med, de gjorde det bra med person biler også. Det var mange importerte biler til Sverige i starten av 1900 tallet og de bestemte seg for å lage sine egne biler. Det ble biler med høy kvalitet og gikk for og være datidens luksus biler, en av dem har betegnelsen Scania Vabis 2122. En annen topp modell ble Scania Vabis S3 som prins Carl kjøpte, en virkelig flott bil. Men personbil satsingen ble ikke så vellykket som de hadde trodd, samt med første verdenskrig slet firmaet og valgte bort både bilene og bussene for og satse kun på lastebiler. Under krigen vart det forståelig nok produsert kjøretøyer hoved saklig til den Svenske hæren. Det var også tunge tider rett etter krigen men selskapet hentet inn frisk kapital og klarte seg bra på den videre satsingen. Da de etter hvert etablerte en avdeling i Danmark tok de igjen opp passasjerer bilen, da med en fireseters Phaeton som var en rimeligere variant av de tidligere modellene. Norge ble neste sted for deres satsing, her ble det satset på biler og lastebiler som ble bygd på lisens, men dette varte ikke lenge. Etter kun tre år ble det lagt ned. De klarte seg bra gjennom den andre verdenskrigen med igjen å produsere lastebiler og tanks til hæren. På 50 tallet ble de agenter for både VW boble og den kjente Willys Jeep som ble en god suksess for dem. Det totale salget økte og bedriften gjorde det veldig godt utover 50 og 60 tallet. De utviklet stadig nye modeller etter hvert som teknologien utviklet seg og hold sine markedsandeler igjennom årene. Det var ikke bare lastebilene de hadde stor suksess med, bussene gjorde det også veldig bra.Med disse to godt innarbeidede produktene har selskapet virkelig vokst seg store i internasjonal målestokk.

 

Comments are closed.