VW store kjøretøy

VW har i løpet av årene etter oppstart kjøpt seg opp i mange andre firmaer som driver med kjøretøyer av forskjellige typer. Det har blitt et enormt stort selskap med over 340 underselskaper med godt over 600 000 ansatte.

VW store kjøretøy

Det er en virkelig prestasjon når en tenker på den spede startet de hadde, men den første bilen Volkswagen type 1 som gjerne kalles boble ble utrolig populær. Det ble nok deres store suksess videre tross den andre verdenskrigen.

MAN

MAN SE er ett av Volkswagens datterselskaper som ble etablert i slutten av 1890 tallet. Men firmaet har røtter tilbake til 1750 tallet. Hovedselskapet står for produksjon av lastebiler og busser med MAN Diesel & Turbo står for skipsmotorer og turbiner. Hovedkontoret ligger i Munich i Tyskland og firmaet har i dag rundt 54 000 ansatte. I starten ble det etablert ett jernstøperi som da ble stedets første tungindustri, det ble to jernstøperier til i løpet av de neste 50 årene. Det ble lagd ett damp lokomotiv som sto ferdig i slutten av 1830 årene og firmaet var i gang med å vokse seg sakte men sikkert opp. Så var det Ludwig Sander som startet opp Sander maskinfabrikk i 1840 og det firmaet er også en del av forgjengerne til MAN. Året etter ble selskapet Klett & Comp som det andre av forgjengerne av MAN etablert, her var det jernbanevogner som ble produsert. Etter sammenslåingene og navne endringen til MAN var hoved produksjonen mekaniske motorer, men det ble også produsert stålbroer til forskjellige steder i Tyskland. Så kom det store gjennombruddet for Rudolf Diesel, han hadde klart å lage en diesel motor som ble verdens første i 1897. Det kom dårlige tider for industrien i noen år, men MAN tok seg opp igjen med å satse på dieselmotorer til ubåter og tanks. Det ble også satt i gang med våpendeler når den andre verdenskrigen startet.

Første lastebil

Den første lastebilen de produserte kom i 1915 og fikk da navnet MAN Saurer og den ble produsert i fabrikken som lå i Lindau. Først ni år etter ble den produsert med diesel motorer med direkte innsprøytning. Da startet de også opp med buss med de samme rammene som på lastebiler men var blitt senket en del for innstigningens skyld. Utviklingen gikk sakte fremover igjennom krigsårene men tok seg fort inn når det igjen ble fred. I starten på 50 tallet kom de med MAN F8 lastebiler og busser som ble populære i Tyskland. Foruten disse var traktorene de lagde firmaets største inntekts kilde i flere år. De utviklet stadig ny og forbedrede utgaver av lastebiler, busser og traktorer og gjorde det bra også utenfor Tysklands grenser. Det ble flere oppkjøp av andre relaterte firmaer og de fikk solid fotfeste innen lastebil og buss segmentet. Utviklingen gjorde at de i 1987 fikk tittelen Truck of the year en prestisje tung pris i denne bransjen. MAN er i dag en av de største leverandørene av busser og lastebiler i verden og leverer god kvalitet til sine kunder.

Første lastebil

 

 

Comments are closed.